Yüksek Seçim Kurulu 539 Personel Alım İlanı
Yüksek Seçim Kurulu YSK Merkez ve Taşra Teşkilatına görevlendirmek üzeri personel alımı yapacaktır. Personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve detaylar yazımızda.

Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, YerDeğiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri ve unvanıbelirtilen yerlere personel alınacaktır. Alınacak personel sayısı kamuoyuna 539 olarak açıklanmıştır. YSK iş ilanı ve başvuru sürecinde siz değerli adaylar için şu şekilde bir prosedür belirlenmiştir.Adaylar için önemli not: YSK Kpss puanına göre adayları sürece dahil edecektir.

 Yüksek Seçim Kurulu Personel İlanı Detayları

 YSK Personel Alımı BaşvuruTarihi : Başvurular 07/03/2018tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 16/03/2018 tarihinde mesai bitimi itibariyle(saat 17.00’de) sona erecektir.

YSK Personel Alımı  Başvuru Şekli : Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internetsitesinde (www.ysk.gov.tr)yer alan müracaat formunun elektronikortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvurudaadayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Postaveya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuruişlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarasısistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvaniçin yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazlakadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak,bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroveya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiğihalde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adaylarınatamaları yapılmayacaktır.

- Sözlü sınava, KPSS başarı sırasınagöre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradakiadayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adaylarıntümü sözlü sınava çağırılacaktır.

- Sıralamalar unvan bazında ayrıayrı yapılacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hakkazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden enaz beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyleduyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Sözlü sınavı kazananlardan başvurubelgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersizsayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bukişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarındaCumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığıyanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara dabildirilecektir.

- Sözlü sınava adaylar “fotoğraflıve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ilegirebileceklerdir.

- Sözlü sınava katılacakadayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüneuygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu,2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi veTeknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlüsınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

- Sözlü sınavı; atanılacakkadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılaptarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel veteknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifadeyeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınavkurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

- Sözlü sınavında başarılı sayılabilmekiçin, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları